Aktuality

Článek srovnává situaci na trhu práce nezaměstnaných mladých lidí do 25 let a starších dospělých (50+ a popisuje odlišnosti v jejich vnímání dalšího vzdělávání jako nástroje ke zvýšení kvalifikace.

Klára Potočková

Článek Martina Dobeše, který je volným překladem anglického originálu Stephanie Ivec, se zabývá sociálním učením na pracovišti. Kromě představení konceptu sociálního učení popisuje také základní principy, jakými lze sociální učení v organizaci rozvíjet.

Rozcestník