Aktuality

Cílem publikace vydané Českým statistickým úřadem je představení různých zdrojů dat týkajících se financování vzdělávání v České republice, některých aktuálních publikací a analýz. Zvláštní pozornost je věnována srovnání ČR s dalšími zeměmi.

Evropská asociace pro vzdělávání dospělých (EAEA) zveřejnila Manifest pro vzdělávání dospělých v 21. století. Ten popisuje cíle pro vytvoření vzdělávací Evropy, která bude schopná vypořádat se s budoucností pozitivně a se všemi potřebnými dovednostmi, znalostmi a kompetencemi.

Rozcestník