Aktuality

Cílem této zprávy je přispět k naplnění cílů Národního akčního plánu zaměstnanosti zhodnocením komplexních přínosů programu rekvalifikací a částečně i dalších programů APZ realizovaných v okrese Břeclav v roce 2001
Publikace se věnuje problematice zabezpečení fungujícího systému dalšího vzdělávání dospělých. Záměrem publikace je vymezit hlavní konstrukční prvky tohoto systému. Východiskem pro stanovení jednotlivých systémotvorných prvků se stala komparační analýza systémů vzdělávání
Předkládaná studie se zaměřuje na hodnocení cílenosti a efektivnosti programů APZ a doprovodných nástrojů a projektů politiky zaměstnanosti v roce 2007. Cílem je tedy zjistit, jakých efektů programy dosahují a jak
V této práci se zabýváme hodnocením opatření aktivní politiky zaměstnanosti na národní úrovni v České republice za období roku 2007. Tyto programy jsou hodnoceny s jistým časovým odstupem, a to
Studie představuje vybrané příklady v zahraničí existujících opatření realizovaných za účelem podpory vzdělávacích aktivit dospělých. Cílem studie je podat podrobnější charakteristiku opatření, která nabízí zajímavé, inovativní, ale přesto často i méně

Rozcestník