Aktuality

Publikace shrnuje informace o metodách výzkumu vzdělávání dospělých. Objasňuje klíčová témata a problémy, jež je potřebné v tomto oboru zkoumat a přináší popisy (dotazník, SWOT analýza apod.), které se pro andragogiku nabízejí. Zajímá se
Publikace se věnuje širokému spektru témat a metod, se kterými je možné se setkat při vzdělávání dospělých. Obsahuje zejména praktické návody, rady, tipy určené lektorům, koučům, účastníkům, ale i zadavatelům,

Většina zemí Evropské unie hledá cesty, jak zvrátit trend narůstajícího počtu předčasných důchodů a jak účinněji podpořit prodlužování pracovního života a přijímá různá opatření znevýhodňující předčasné důchody a zavádí opatření

Článek přináší výsledky výzkumného šetření vzdělávací nabídky určené pro dospělé v České republice realizovaného v květnu a červnu 2005. Analyzovali jsme nabídku vzdělávání pro dospělé publikovanou různými institucemi, organizacemi a
Studijní text postupuje od nutného teoretického minima (pojmosloví a teorie vzdělávací politiky) k charakteristice moderního historického vývoje a současného stavu vzdělávací politiky a systémů dalšího vzdělávání ve světovém, evropském a

Rozcestník