Aktuality

Článek přináší výsledky výzkumného šetření vzdělávací nabídky určené pro dospělé v České republice realizovaného v květnu a červnu 2005. Analyzovali jsme nabídku vzdělávání pro dospělé publikovanou různými institucemi, organizacemi a
Studijní text postupuje od nutného teoretického minima (pojmosloví a teorie vzdělávací politiky) k charakteristice moderního historického vývoje a současného stavu vzdělávací politiky a systémů dalšího vzdělávání ve světovém, evropském a
Kniha se tématu věnuje nejen z teoretického, ale také praktického ohledu. Čerpá přitom české i zahraniční literatury. Otázku kompetencí přitom uchopuje komplexně. Nejprve se věnuje školnímu vzdělávání mládeže, poté vzdělávání
Encyklopedie pojednává o financování a organizaci vzdělávání dospělých a dalšího odborného vzdělávání po celém světě. Svým rozsahem pokrývá široká témata spojená se vzděláváním dospělých od výuku dospělých v teorii i praxi,
Práce komplexně popisuje oblast zájmového vzdělávání dospělých a hodnotí jeho význam pro rozvoj jedince a společnosti. Text analyzuje informační materiály, které ukazují situaci této oblasti v České republice, zabývá se

Rozcestník