Aktuality

Studie zkoumá míru a faktory zapojení starších osob do dalšího vzdělávání. Jako východisko je charakterizována současná úroveň kvalifikace a dovedností starších osob, která tvoří jejich konkurenční pozici na trhu práce

Účelem příručky je poskytnout základní informace o možnostech využití tzv. Age Managementu. Pod tímto termínem se rozumí řízení s ohledem na věk, v práci podnikových personalistů, školitelů a poradců úřadů

Publikace byla vydána v rámci projektu Podpora zaměstnanosti a využití volného času seniorů - lidí předdůchodového věku, ve věku 50+. V úvodu studie jsou nastíněny životní pocity sledované generace. Poté

Stínová zpráva k postavení lidí 50+, pečujících osob a demografickému stárnutí v České republice se kriticky věnuje tématu stárnutí populace a postavení lidí po padesátce a pečujících osob v České

Publikace shrnuje informace o metodách výzkumu vzdělávání dospělých. Objasňuje klíčová témata a problémy, jež je potřebné v tomto oboru zkoumat a přináší popisy (dotazník, SWOT analýza apod.), které se pro andragogiku nabízejí. Zajímá se

Rozcestník