Aktuality

Článek představuje některé výsledky reprezentivního šetření zaměřeného na vzdělávání dospělých. Věnuje se tématice vzdělávacích potřeb, přičemž přináší informace o tom, jaké jsou vzdělávací potřeby dospělé české populace a jaké jsou

Výzkumný projekt probíhající v rámci rozvojového partnerství Třetí kariéra byl vzhledem k ambiciózním cílům rozdělen na několik etap a byly použity kvantitativní i kvalitativní metody šetření k získání co nejkomplexnějšího

Kritická analýza zahraničních pramenů nás přivádí k závěru, že přes množství literatury o diverzitě a Diversity Management, o etnické diverzitě, genderové diverzitě, věkové diverzitě nebyl vyvinut ucelený přístup k diverzitě
Cílem této závěrečné zprávy projektu je shrnout a utřídit významné poznatky vztahující se k možnostem využití a rozšíření hodnotících postupů v oblasti programů APZ v podmínkách konkrétních lokálních trhů práce.
Publikace, kterou uvozuje otázka „Učíme se po celý život?“, je jedním z výstupů z výzkumného projektu, který byl věnován tématu vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu, v různých formách

Rozcestník