Aktuality

Výzkumný projekt probíhající v rámci rozvojového partnerství Třetí kariéra byl vzhledem k ambiciózním cílům rozdělen na několik etap a byly použity kvantitativní i kvalitativní metody šetření k získání co nejkomplexnějšího

Kritická analýza zahraničních pramenů nás přivádí k závěru, že přes množství literatury o diverzitě a Diversity Management, o etnické diverzitě, genderové diverzitě, věkové diverzitě nebyl vyvinut ucelený přístup k diverzitě
Cílem této závěrečné zprávy projektu je shrnout a utřídit významné poznatky vztahující se k možnostem využití a rozšíření hodnotících postupů v oblasti programů APZ v podmínkách konkrétních lokálních trhů práce.
Publikace, kterou uvozuje otázka „Učíme se po celý život?“, je jedním z výstupů z výzkumného projektu, který byl věnován tématu vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu, v různých formách
Smyslem tohoto příspěvku je vytvořit teoretický rámec pro uvažování o místě vzdělávání a učení dospělých v rámci celoživotního učení. K tomuto účelu autorka volí dva úhly pohledu. Jednak pohled „zvenčí“,

Rozcestník