Aktuality

Encyklopedie pojednává o financování a organizaci vzdělávání dospělých a dalšího odborného vzdělávání po celém světě. Svým rozsahem pokrývá široká témata spojená se vzděláváním dospělých od výuku dospělých v teorii i praxi,
Práce komplexně popisuje oblast zájmového vzdělávání dospělých a hodnotí jeho význam pro rozvoj jedince a společnosti. Text analyzuje informační materiály, které ukazují situaci této oblasti v České republice, zabývá se
Článek představuje některé výsledky reprezentivního šetření zaměřeného na vzdělávání dospělých. Věnuje se tématice vzdělávacích potřeb, přičemž přináší informace o tom, jaké jsou vzdělávací potřeby dospělé české populace a jaké jsou

Výzkumný projekt probíhající v rámci rozvojového partnerství Třetí kariéra byl vzhledem k ambiciózním cílům rozdělen na několik etap a byly použity kvantitativní i kvalitativní metody šetření k získání co nejkomplexnějšího

Kritická analýza zahraničních pramenů nás přivádí k závěru, že přes množství literatury o diverzitě a Diversity Management, o etnické diverzitě, genderové diverzitě, věkové diverzitě nebyl vyvinut ucelený přístup k diverzitě

Rozcestník