Aktuality

Smyslem tohoto příspěvku je vytvořit teoretický rámec pro uvažování o místě vzdělávání a učení dospělých v rámci celoživotního učení. K tomuto účelu autorka volí dva úhly pohledu. Jednak pohled „zvenčí“,
Publikace se zabývá novým aspektem gramotnosti ve vyspělých společnostech, tzv. funkční gramotností, tedy schopností člověka orientovat se v současném složitém světě plném informací. Vychází z dat mezinárodního výzkumu (IALS), který
Vzdělávání dospělých v předseniorském a seniorském věku bude v příštích několika desetiletích jedním z velkých témat české vzdělávací a sociální politiky. Důvod pro takovou razantní předpověď je zřejmý. Je jím
Práce předkládá čtenáři teoretickou a empirickou analýzu k tématu učení pro pracoviště. V knize je koncept učení pro pracoviště předložen ve třech rovinách. Za prvé coby akademický koncept napomáhající porozumět
Sborník je extraktem podnětných vstupů ze semináře 'Decoding working places as learning spaces (Pracoviště jako místo k učení)“, který byl organizován Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 21. až

Rozcestník