Aktuality

Kritická analýza zahraničních pramenů nás přivádí k závěru, že přes množství literatury o diverzitě a Diversity Management, o etnické diverzitě, genderové diverzitě, věkové diverzitě nebyl vyvinut ucelený přístup k diverzitě
Cílem této závěrečné zprávy projektu je shrnout a utřídit významné poznatky vztahující se k možnostem využití a rozšíření hodnotících postupů v oblasti programů APZ v podmínkách konkrétních lokálních trhů práce.
Publikace, kterou uvozuje otázka „Učíme se po celý život?“, je jedním z výstupů z výzkumného projektu, který byl věnován tématu vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu, v různých formách
Smyslem tohoto příspěvku je vytvořit teoretický rámec pro uvažování o místě vzdělávání a učení dospělých v rámci celoživotního učení. K tomuto účelu autorka volí dva úhly pohledu. Jednak pohled „zvenčí“,
Publikace se zabývá novým aspektem gramotnosti ve vyspělých společnostech, tzv. funkční gramotností, tedy schopností člověka orientovat se v současném složitém světě plném informací. Vychází z dat mezinárodního výzkumu (IALS), který

Rozcestník