Aktuality

V aktualizovaném vydání této knihy shrnuli autoři nejnovější studie a poznatky k tématu vzdělávání dospělých a pokrývají tak širokou škálu témat a otázek, včetně následujících: Kdo jsou dospělí studenti? Jak se dospělí studenti
V úvodu autor popisuje filosofická a sociologická východiska vzdělávání. Poté člení knihu do 4 hlavních kapitol. V první z nich, jež nese název „Kultura expertů“ se zaměřuje na spojení vzdělání
Řízení pracovníků a jejich pracovního výkonu ("performance management") je novou manažerskou koncepcí, kdy nadřízený uzavírá s pracovníkem smlouvu o budoucím pracovním výkonu a osvojování si potřebných schopností. Dochází tu k
Kniha se věnuje tématu vzdělávání a učení s ohledem na potřeby a základy tzv. společnosti vědění. Ukazuje materiální a nemateriální benefity vzdělávání pro jednotlivce, organizace i společnost. Rozebírá rovněž možnosti tvorby a implementace vzdělávacích
Studie je zaměřena na analýzu účasti dospělé populace na dalším vzdělávání.  Je proveden rozbor rozdílů v přístupu jednotlivých sociálních skupin k formálnímu vzdělávání na školách, ke kurzům neformálního vzdělávání a

Rozcestník