Aktuality

Vzdělávání dospělých v předseniorském a seniorském věku bude v příštích několika desetiletích jedním z velkých témat české vzdělávací a sociální politiky. Důvod pro takovou razantní předpověď je zřejmý. Je jím
Práce předkládá čtenáři teoretickou a empirickou analýzu k tématu učení pro pracoviště. V knize je koncept učení pro pracoviště předložen ve třech rovinách. Za prvé coby akademický koncept napomáhající porozumět
Sborník je extraktem podnětných vstupů ze semináře 'Decoding working places as learning spaces (Pracoviště jako místo k učení)“, který byl organizován Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 21. až
Autor v knize spojuje nejen teoretický přístup k tématu, ale také zkušenosti z dlouholeté praxe. Téma přitom zasazuje do širších filosofických a společenských souvislostí. Snaží se přitom významným způsobem přispět
V aktualizovaném vydání této knihy shrnuli autoři nejnovější studie a poznatky k tématu vzdělávání dospělých a pokrývají tak širokou škálu témat a otázek, včetně následujících: Kdo jsou dospělí studenti? Jak se dospělí studenti

Rozcestník