Aktuality

V roce 2008 se Český statistický úřad (ČSÚ) připojil k Šetření o vzdělávání dospělých (AES - Adult Education Survey), které realizoval EUROSTAT s cílem zjistit, jaká je situace v oblasti vzdělávání dospělých ve 29 evropských zemích.

Podpora a rozvoj dalšího vzdělávání je dnes akutním společenským i veřejným zájmem. Díky demografickému vývoji i vysoké flexibilitě požadavků trhu práce je nezbytné věnovat vzdělávání dospělých významnější pozornost. Je to jediná možná cesta,
Jolana Blažíčková
Oblast DPV je možné v současné době přirovnat ke změti informací. Existující poznatky a informace bývají nepřehledné a zatím nepříliš dobře koordinované a tříděné. Základem úspěšného uchopení jakékoliv oblasti veřejné
Jolana Blažíčková

Vývoj v této oblasti procházel několika etapami ovlivněnými jak ekonomickou, tak politickou situací. V první polovině devadesátých let se začala rozvíjet spolupráce státní správy se zaměstnavateli, což napomohlo vzniku velmi

Jolana Blažíčková

Rozcestník