Aktuality

V případě ČR je nutné rozlišovat mezi osobami 50+ a seniory, kteří jsou ve starobním důchodu, jelikož i zde existují velké rozdíly mezi jednotlivými aktéry – nízké důchody a nemožnost

Ačkoliv je Evropa jednou z nejvíce bohatých a vzdělaných obastí světa, tak problémy, kterým starý kontinent čelí, jsou ohromné:  nízký hospodářský růst, strukturální problémy na trhu práce a velká mezinárodní konkurence. Politici a

Změny, které se odehrály s příchodem informačních technologií, globalizací a přechodem ke znalostní ekonomice během posledních 30 let, byly tak radikální a zásadní jako změny vyplývající z vynálezu kola a

Rozcestník