Aktuality

Řízení pracovníků a jejich pracovního výkonu ("performance management") je novou manažerskou koncepcí, kdy nadřízený uzavírá s pracovníkem smlouvu o budoucím pracovním výkonu a osvojování si potřebných schopností. Dochází tu k
Kniha se věnuje tématu vzdělávání a učení s ohledem na potřeby a základy tzv. společnosti vědění. Ukazuje materiální a nemateriální benefity vzdělávání pro jednotlivce, organizace i společnost. Rozebírá rovněž možnosti tvorby a implementace vzdělávacích
Studie je zaměřena na analýzu účasti dospělé populace na dalším vzdělávání.  Je proveden rozbor rozdílů v přístupu jednotlivých sociálních skupin k formálnímu vzdělávání na školách, ke kurzům neformálního vzdělávání a

V případě ČR je nutné rozlišovat mezi osobami 50+ a seniory, kteří jsou ve starobním důchodu, jelikož i zde existují velké rozdíly mezi jednotlivými aktéry – nízké důchody a nemožnost

Ačkoliv je Evropa jednou z nejvíce bohatých a vzdělaných obastí světa, tak problémy, kterým starý kontinent čelí, jsou ohromné:  nízký hospodářský růst, strukturální problémy na trhu práce a velká mezinárodní konkurence. Politici a

Rozcestník