Aktuality

Změny, které se odehrály s příchodem informačních technologií, globalizací a přechodem ke znalostní ekonomice během posledních 30 let, byly tak radikální a zásadní jako změny vyplývající z vynálezu kola a

V roce 2008 se Český statistický úřad (ČSÚ) připojil k Šetření o vzdělávání dospělých (AES - Adult Education Survey), které realizoval EUROSTAT s cílem zjistit, jaká je situace v oblasti vzdělávání dospělých ve 29 evropských zemích.

Podpora a rozvoj dalšího vzdělávání je dnes akutním společenským i veřejným zájmem. Díky demografickému vývoji i vysoké flexibilitě požadavků trhu práce je nezbytné věnovat vzdělávání dospělých významnější pozornost. Je to jediná možná cesta,
Jolana Blažíčková

Rozcestník