Aktuality

Ačkoliv je Evropa jednou z nejvíce bohatých a vzdělaných obastí světa, tak problémy, kterým starý kontinent čelí, jsou ohromné:  nízký hospodářský růst, strukturální problémy na trhu práce a velká mezinárodní konkurence. Politici a

Změny, které se odehrály s příchodem informačních technologií, globalizací a přechodem ke znalostní ekonomice během posledních 30 let, byly tak radikální a zásadní jako změny vyplývající z vynálezu kola a

V roce 2008 se Český statistický úřad (ČSÚ) připojil k Šetření o vzdělávání dospělých (AES - Adult Education Survey), které realizoval EUROSTAT s cílem zjistit, jaká je situace v oblasti vzdělávání dospělých ve 29 evropských zemích.

Rozcestník