Aktuality

Oblast DPV je možné v současné době přirovnat ke změti informací. Existující poznatky a informace bývají nepřehledné a zatím nepříliš dobře koordinované a tříděné. Základem úspěšného uchopení jakékoliv oblasti veřejné
Jolana Blažíčková

Vývoj v této oblasti procházel několika etapami ovlivněnými jak ekonomickou, tak politickou situací. V první polovině devadesátých let se začala rozvíjet spolupráce státní správy se zaměstnavateli, což napomohlo vzniku velmi

Jolana Blažíčková

Rozcestník