Aktuality

Šetření Continuing vocational training survey proběhlo naposledy v roce 2011 a bylo provedeno statistickým úřadem EU (Eurostat). V České republice bylo v průběhu šetření dotázáno 10 000 ekonomických subjektů s 10 a více zaměstnanci působících v téměř všech odvětvích české ekonomiky. Hlavním záměrem šetření bylo zmapování relevantních aktivit a praxí v dalším odborném vzdělávání (DOV) v podnicích.

Rozcestník