Aktuality

Výzkum Alternativy 50+ k postavení starších osob na trhu práce byl zpracován společností SC&C. Výběrový soubor tvořilo 3066 osob ve věku 50-64 let. Zhruba pětina respondentů byla ze 4. vlny mezinárodního výzkumu Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) z roku 2011, zbytek tvořil nadvýběr osob ve věku 50-59 let dotazovaný telefonicky (metodou CATI) v roce 2013, a to na základě regionu, věku, pohlaví a pracovního statusu.

Výzkum Vzdělávání dospělých v ČR proběhl na podzim roku 2009 a byl provedený společností Donath-Burson-Marsteller ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD) a společností Factum Invenio. Ve výzkumu byli formou fokusních skupin zjišťovány postoje laické veřejnosti k tématu dalšího vzdělávání (DV) dospělých.

Projekt Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje se zabýval vzděláváním dospělých v různých fázích životního cyklu. Projekt probíhal v letech 2004 - 2008 na Ústavu pedagogických věd MU ve spolupráci s Fakultou sociálních studií MU a byl podporován MPSV ČR.

Rozcestník