Aktuality

Prezentovaná studie je dodatečnou analýzou druhé vlny projektu Rychlá šetření 2008 (RŠ). V této následné analýze jsou prezentovány údaje o dotazování ředitelů středních škol na téma dalšího vzdělávání a to formou elektronického dotazníku.

VŠPS je národní verzí největšího výběrového šetření domácností probíhajícího na území EU s názvem Labour force survey (LFS). V rámci šetření jsou dotazováni respondenti starší 15 let a hlavním záměrem je periodické zjišťování informací o stavu a změnách evropského trhu práce. Šetření probíhá čtvrtletně ve všech zapojených zemích a jejich centrálním koordinátorem je Eurostat, v ČR probíhá šetření od roku 1992 a provádí jej ČSÚ.

Výzkum PIAAC proběhl v letech 2010 až 2013. Ve výzkumu byli dotazováni respondenti ve věku 16 až 65 let a hlavním cílem výzkumu bylo zmapování a vyhodnocení funkční gramotnosti obyvatelstva zúčastněných zemí.

Šetření Continuing vocational training survey proběhlo naposledy v roce 2011 a bylo provedeno statistickým úřadem EU (Eurostat). V České republice bylo v průběhu šetření dotázáno 10 000 ekonomických subjektů s 10 a více zaměstnanci působících v téměř všech odvětvích české ekonomiky. Hlavním záměrem šetření bylo zmapování relevantních aktivit a praxí v dalším odborném vzdělávání (DOV) v podnicích.

Rozcestník