Aktuality

Letošní první číslo Firemního vzdělávání právě vychází, nenechte si ujít řadu článků určených pro personalisty ve firmách a vzdělávací instituce všeho druhu. A co na vás čeká?

Dne 14. 2. 2018 byla v Praze schválena Výkonným výborem AIVD ČR nově založená Pracovní skupina proDigitální kompetence. Do čela na funkci předsedy této pracovní skupiny byl zvolen Ing. Leopold Podmolík – jednatel a majitel firmy Počítačová služba s.r.o., která se touto problematikou zabývá již řadu let. Na pozici místopředsedy byl zvolen Ing. Jiří Chábera z ČSKI vlastníka licence pro ECDL v ČR a velkého propagátora konceptu digitálních kompetencí ve všech oblastech společnosti v ČR. Celkem se založení Pracovní skupiny zúčastnilo 9 významných členů AIVD ČR. Jednalo se o vzdělavatele s mnohaletou zkušeností se vzděláváním dospělých v oblasti počítačových či digitálních kompetencí v různém rozsahu. Dále pak významných osobností z digitálního života v ČR.


Rozcestník