Aktuality

Výroční zpráva Národního ústavu pro vzdělávání shrnuje témata, činnosti a projekty, kterým se instituce věnovala v roce 2015. Uveden je i seznam vydaných publikací.

Od 30. května 2016 je v platnosti výzva 053 OP Zaměstnanost Specifická výzva na vybrané cílové skupiny. Specifickým cílem výzvy je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

Zpráva je výsledkem práce tematické pracovní skupiny o učení dospělých a konstatuje, že je třeba se věnovat rozvoji základních dovedností jako předpokladu dalšího učení. K tomu je vhodné využívat otevřené zdroje vzdělávání (OER) a zlepšit efektivitu a koherenci politik v učení dospělých.

Studie zkoumá, jak jsou v současné době využívány otevřené zdroje vzdělávání (Open Educational Resources – OER) ve vzdělávání dospělých, hodnotí jejich potenciál a nabízí doporučení v oblasti intervenčních opatření.

U příležitosti Svátku práce publikoval Eurostat infografiku znázorňující zaměstnanost v Evproské unii v roce 2015. Infografika je v angličtině.

Rozcestník