Aktuality

Flexibilita je pojem, který provází trh již řadu let. Máme k dispozici flexibilní technologie, flexibilně reagujeme na potřeby a přání zákazníků, dobrý zaměstnanec je flexibilní. Situace se ale dosti významně mění, pokud se flexibilita spojí s organizací práce. Je důvodem tohoto stavu obava zaměstnavatelů z neznámého – bojí se nových forem organizace práce, neznají legislativu a netuší, jaké výhody jim flexibilní formy práce mohou přinést, nebo je to dáno obecně konzervativní společenskou kulturou?

Pavla Fraňková

V České republice vznikají nové projekty s cílem kariérové poradenství rozšířit ve školách všech typů, na úřadech práce, krajských poradenských centrech. Na rozvoji kariérového poradenství se podílí také mnoho neziskových organizací.

Jedním z efektivních nástrojů, jak zlepšit svou šanci na uplatnění na pracovním trhu, je absolvování pracovní stáže. Ty jsou vhodným nástrojem pro získávání praktických zkušeností, jejichž absence je zejména u mladých absolventů jednou z hlavních bariér při uplatňování na trhu práce. Nabídka stáží však podléhá také podmínkám vytvářených zaměstnavateli. Na to, jaké mají s poskytováním stáží zkušenosti, jaké jsou hlavní důvody, proč většina z nich stáže neposkytuje, a jak vnímají uchazeče o zaměstnání, který již nějakou stáž absolvoval, jsme se ptali ve výzkumu Kooperace.

Rozcestník