Aktuality

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) výzvu č. 043 „Podnikové vzdělávání zaměstnanců“. Firmy i OSVČ se mohou ucházet o příspěvek od 500 tisíc až do 10 milionů korun na úhradu nákladů spojených s rozvojem lidských zdrojů.

Od 15. června do 31. srpna 2016 je v platnosti výzva 043 OP Zaměstnanost Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Specifickým cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Ministerstvo práce a sociálních věcí úspěšně ukončilo administraci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) z minulého programovacího období 2007–2013. Z programu se podařilo vyčerpat 59,64 mld. korun.

Evropská komise si uvědomuje, že existující velký počet různých opatření, iniciativ a nástrojů v oblasti vzdělávání a trhu práce nepřispívá k jejich přehlednosti a užitečnosti. Ráda by proto docílila jejich zjednodušení, vetší akceschopnosti a efektivity. EK o svých záměrech informovala 26. dubna 2016 na druhém jednání pracovní skupiny členských států ESCO v Bruselu.

Rozcestník