Aktuality

V České republice vznikají nové projekty s cílem kariérové poradenství rozšířit ve školách všech typů, na úřadech práce, krajských poradenských centrech. Na rozvoji kariérového poradenství se podílí také mnoho neziskových organizací.

Jedním z efektivních nástrojů, jak zlepšit svou šanci na uplatnění na pracovním trhu, je absolvování pracovní stáže. Ty jsou vhodným nástrojem pro získávání praktických zkušeností, jejichž absence je zejména u mladých absolventů jednou z hlavních bariér při uplatňování na trhu práce. Nabídka stáží však podléhá také podmínkám vytvářených zaměstnavateli. Na to, jaké mají s poskytováním stáží zkušenosti, jaké jsou hlavní důvody, proč většina z nich stáže neposkytuje, a jak vnímají uchazeče o zaměstnání, který již nějakou stáž absolvoval, jsme se ptali ve výzkumu Kooperace.

V loňském roce jsme na Koopolis otevřeli diskuzi na téma možností rozvoje a uplatnění kariérových poradců s výzvou ke sdílení vlastních profesních příběhů poradců. Děkujeme všem, kteří se do diskuse zapojili. Přinášíme shrnutí diskuse a další informace o tématu profesionalizace kariérového poradenství.

Český Google startuje celoroční program “Pomáháme Česku růst”, v rámci něhož se zaměří zejména na posilování digitálních dovedností potřebných pro podnikání nebo rozvoj kariéry.

Rozcestník