Aktuality

Přinášíme přehled nejvýznamnějších konferencí z oblasti HR, personalistiky a vzdělávání, které se budou konat v druhém pololetí roku 2016.


PIAAC online (označovaný též jako test Vzdělávání a dovednosti online) je elektronická aplikace navazující na mezinárodní výzkum PIAAC zabývající se testováním čtenářské a matematické gramotnosti dospělých a řešením problémů v

Z důvodu rozložení disponibilních prostředků v čase a zajištění kvalitního zpracování značného množství podaných žádostí o příspěvek v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II), pozastavuje Úřad práce ČR dočasně jejich příjem. A to dne 23. 8. 2016. Zájemci z řad zaměstnavatelů budou moci opětovně o příspěvek žádat na začátku roku 2017.

Zpráva představuje výsledky výzkumu, jež byl realizován od května 2014 do listopadu 2015, o rozvíjejících se postupů v posuzování, kredencializace a uznávání hromadných otevřených online kurzů (dále MOOC z angl. massive open online course). V návaznosti na rozsáhlý výzkum MOOC ve členských státech EU, zpráva popisuje, jak evropské instituce vyššího vzdělávání (ne)uznávají neformální učení (zejména založené na MOOC), a jak někteří zaměstnavatelé uznávají MOOC certifikáty dalšího profesního rozvoje.

Rozcestník