Aktuality

Publikace je výstupem projektu Pracovní návyky a přináší soubor podkladů pro nastavení obsahu odborného zaškolení cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných v lokalitách s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Přinášíme Vám sborník slovenských příspěvků přihlášených do soutěže Národná cena kariérového poradenstva 2015.

Přinášíme Vám sborník českých příspěvků přihlášených do soutěže Národní cena kariérového poradenství 2015.

Příspěvek Richarda Podborského popisuje nástroj měření pracovní schopnosti, tzv. index pracovní schopnosti (Work Ability Index, WAI), komentuje jeho praktickou využitelnost a konkrétní výstupy, které můžou pracovníci a zaměstnavatelé prakticky využít.

Ing. Richard Podborský

Rozcestník