Aktuality

V rámci projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2 realizátoři sledovali zahraniční systémy stáží v Německu, Dánsku, Rakousku a Nizozemsku, kde se zaměřili na úspěšné prvky přenositelné do České republiky.

Zpráva představuje systém dalšího profesního vzdělávání (DPV) ve Slovinsku a klíčová vzdělávací opatření ve vztahu k ohroženým skupinám na trhu práce.

Rozcestník