Aktuality

Mezinárodní komparace systémů dalšího profesního vzdělávání (DPV) porovnává české prostředí DPV s pěti vybranými zeměmi EU (Dánskem, Estonskem, Nizozemskem, Rakouskem a Slovinskem).

Analytická zpráva je jedním z výstupů projektu Kooperace (Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti, CZ.1.04/2.2.00/11.00017). Věnuje se postavení, jednání a postojům osob samostatně výdělečně činných z hlediska dalšího profesního vzdělávání.

Cílem příručky, která vznikla v rámci OP LZZ, je seznámit (potenciální) žadatele o veřejnou podporu se základními pojmy a přístupy při tvorbě a realizaci projektů sociálních inovací.

Přinášíme Vám soubor prezentací z konferencí projektu Kooperace, které proběhly v Praze a v Brně na podzim 2015.

Projekt Pracovní návyky byl zaměřen na hledání a rozvíjení místního potenciálu v lokalitách s vysokou nezaměstnaností. Cílem projektu bylo využít tento mnohdy skrytý potenciál. Na jeho základě byla ve spolupráci s místními obyvateli vytvářena udržitelná pracovní místa, která jednak reagovala na aktuální potřeby v dané lokalitě a zároveň mohla pomoci najít nové uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané. Pro realizaci projektu bylo vybráno 12 oblastí v celkem pěti krajích České republiky, které se vyznačují vysokou mírou nezaměstnanosti.

Rozcestník