Aktuality

Publikace rozmanitě představuje kariérové poradenství na základních a středních školách z pohledu jejich výchovných a kariérových poradců. Kromě představení profilu výchovných a kariérových poradců na školách mapuje i jejich materiální pro výkon práce, dostupnost služeb kariérového poradenství na školách a jejich propagaci.

Oddělení strategií a trendů EU Úřadu vlády vypracovalo ve spolupráci s Centrem pro uznávání odborných kvalifikací diskuzní dokument jako příspěvek k debatě o vnitřním trhu a snižování administrativní zátěže. Materiál se věnuje i roli Národní soustavy kvalifikací.

Článek Aliance pro otevřené vzdělávání představuje základní podmínky, které musí splňovat tzv. otevřené vzdělávací zdroje (Open Educational Resources).

Rozcestník