Aktuality

Sborník příspěvků ze 14. ročníku mezinárodní konference Psychologie práce a organizace konané ve dnech 20.–22. května 2015 v Praze na téma Kvalita pracovního života.

Příručka se věnuje studii prostředí dalšího vzdělávání, analýze vzdělávacích potřeb, přípravě a zavádění vzdělávacího programu do praxe.

Mezinárodní komparace systémů dalšího profesního vzdělávání (DPV) porovnává české prostředí DPV s pěti vybranými zeměmi EU (Dánskem, Estonskem, Nizozemskem, Rakouskem a Slovinskem).

Analytická zpráva je jedním z výstupů projektu Kooperace (Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti, CZ.1.04/2.2.00/11.00017). Věnuje se postavení, jednání a postojům osob samostatně výdělečně činných z hlediska dalšího profesního vzdělávání.

Rozcestník