Aktuality

Zpráva představuje systém dalšího profesního vzdělávání (DPV) v Nizozemsku a klíčová vzdělávací opatření ve vztahu k ohroženým skupinám na trhu práce.

Doplňkem zprávy je soubor tří případových studií programů v oblasti DPV, realizovaných v Nizozemsku. Konkrétně představuje programy WelSlagen a GildeLeren, které jsou zaměřené na vzdělávání v oblasti sociálních služeb a zdravotní péče, a Scholingsvoucher 50+ zaměřený na zvýšení šancí starších nezaměstnaných na uplatnění na trhu práce.

Evropský program pro podporu poradenství. Program Euroguidance vytvořila Evropská komise za účelem sladění různorodých přístupů k poradenství v Evropě a tvoří síť středisek v jednotlivých členských zemích.

Webový portál Otevřené vzdělávání je iniciativou obecně prospěšné společnosti EDUin. Ta za účelem podpory principů otevřeného vzdělávání iniciovala také vznik Aliance otevřeného vzdělávání sdružující stovky organizací a jednotlivců. Portál vznikl za účelem podpory otevřeného vzdělávání, jehož principy lze zjednodušeně popsat jako umožňování volného sdílení a šíření informací a jejich svobodné využívání všemi skupinami obyvatel.

Rozcestník