Aktuality

Zpráva představuje systém dalšího profesního vzdělávání (DPV) ve Slovinsku a klíčová vzdělávací opatření ve vztahu k ohroženým skupinám na trhu práce.

Příručka, která vznikla jako výstup projektu Neformální pečovatelé, Vám může pomoci se získáním základního rozhledu v péči o blízkou osobu.

Cílem publikace je poskytnout praktické informace pracovníkům veřejné správy, kteří přicházejí do kontaktu s osobami pečujícími o osobu blízkou. Naleznou v ní doporučení, jakou cestou mohou řešit specifické situace v kontaktu s pečovateli, klienty (příjemci péče) a jejich rodinami.

Přinášíme Vám výstupy projektu Podpora neformálních pečovatelů. Projekt byl zaměřený na zmapování situace neformálních pečovatelů v České republice a následné navržení systémových změn, které by pomohly situaci neformálních pečovatelů řešit.

Rozcestník