Aktuality

Evropský program pro podporu poradenství. Program Euroguidance vytvořila Evropská komise za účelem sladění různorodých přístupů k poradenství v Evropě a tvoří síť středisek v jednotlivých členských zemích.

Webový portál Otevřené vzdělávání je iniciativou obecně prospěšné společnosti EDUin. Ta za účelem podpory principů otevřeného vzdělávání iniciovala také vznik Aliance otevřeného vzdělávání sdružující stovky organizací a jednotlivců. Portál vznikl za účelem podpory otevřeného vzdělávání, jehož principy lze zjednodušeně popsat jako umožňování volného sdílení a šíření informací a jejich svobodné využívání všemi skupinami obyvatel.

Koučinkportál je nezávislý mediální prostor věnovaný koučinku a souvisejícím oblastem, jehož hlavním cílem je INFORMOVAT, INSPIROVAT A SPOJOVAT všechny, kteří se o koučink zajímají ať už profesionálně, profesně či pro své potřeby

Rozcestník