Aktuality

Přinášíme Vám soubor prezentací z konferencí projektu Kooperace, které proběhly v Praze a v Brně na podzim 2015.

Projekt Pracovní návyky byl zaměřen na hledání a rozvíjení místního potenciálu v lokalitách s vysokou nezaměstnaností. Cílem projektu bylo využít tento mnohdy skrytý potenciál. Na jeho základě byla ve spolupráci s místními obyvateli vytvářena udržitelná pracovní místa, která jednak reagovala na aktuální potřeby v dané lokalitě a zároveň mohla pomoci najít nové uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané. Pro realizaci projektu bylo vybráno 12 oblastí v celkem pěti krajích České republiky, které se vyznačují vysokou mírou nezaměstnanosti.

Analytická zpráva o systému dalšího profesního vzdělávání v České republice komplexně mapuje tuto oblast na systémové úrovni, věnuje se zejména klíčovým aktérům a důležitým nástrojům. Zpráva je jedním z výstupů projektu Kooperace (Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti, CZ.1.04/2.2.00/11.00017), který byl realizován Fondem dalšího vzdělávání v letech 2013–2015.

Analytická zpráva je jedním z výstupů projektu Kooperace a věnuje se situaci, jednání a postojům osob s nízkou kvalifikací z hlediska dalšího profesního vzdělávání.

Rozcestník