Aktuality

Necelý rok po schválení Operačního programu Zaměstnanost vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR už 47 výzev pro předkládání žádostí o finanční podporu v celkovém objemu přes 46 miliard korun. To představuje 66 procent alokace celého programu.

Analytická zpráva je jedním z výstupů projektu Kooperace (Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti, CZ.1.04/2.2.00/11.00017). Věnuje se postavení, jednání a postojům osob ohrožených sociálním vyloučením z hlediska dalšího profesního vzdělávání.

Text Miroslavy Dvořákové obsahuje recenzi knihy Mentorink: forma podpory nové generace z pohledu originality textu, jeho potřebnosti, využitelnosti a obsahu.

Miroslava Dvořáková

Videozáznam z konference EPALE: IT a vzdělávání dospělých obsahuje příspěvek Františka Daleckého k tématu "Online kurzy na MOOC".

Podle Evropského šetření kvalifikací a zaměstnání, které provedl Cedefop, připouští 52 % dospělých zaměstnanců v EU hledajících zaměstnání po roce 2011, že měli málo příležitostí k nalezení místa, které by bylo v souladu s jejich kompetencemi a kvalifikací. U těch, kdo vstupovali do zaměstnání před hospodářskou krizí v roce 2008, to bylo 32 %. V současné době je přibližně pětina mladších pracovníků v EU pro zaměstnání, která zastávají, překvalifikována.

Rozcestník