Aktuality

Publikace je výstupem projektu Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 Countries a je založena na analýze a komparaci politik, přístupů a systémů edukace starších dospělých v rámci vybraných zemí, věnuje se vzdělávání a pracovnímu životu starších dospělých stejně jako způsobům jejich vzdělávání.

25. 1. 2016 bylo v Plzeňském kraji stvrzeno založení Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje. Plzeňský kraj se tak stal v pořadí osmým krajem v ČR, ve kterém byl pakt zaměstnanosti založen.

Rozcestník