Aktuality

Říká se jí různě. Generace Y, Net Gen, yuppie nebo Millennials, v každém případě se však jedná o všechny, jimž je nyní 15 – 35 let. Není proto divu, že se toto téma rychle dostalo do popředí pozornosti internetu – ať už je vaším zájmem cokoliv, s velkou pravděpodobností je tato generace i ve vašem hledáčku. Pokud chcete generaci Y vzdělávat, určitě to nemůžete dělat bez dostatečného množství znalostí.

Publikace je výstupem projektu Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 Countries a je založena na analýze a komparaci politik, přístupů a systémů edukace starších dospělých v rámci vybraných zemí, věnuje se vzdělávání a pracovnímu životu starších dospělých stejně jako způsobům jejich vzdělávání.

25. 1. 2016 bylo v Plzeňském kraji stvrzeno založení Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje. Plzeňský kraj se tak stal v pořadí osmým krajem v ČR, ve kterém byl pakt zaměstnanosti založen.

Rozcestník