Aktuality

Aplikaci „Vzdělávání a dovednosti online“ známou též jako „PIAAC online“ zaměřenou na testování vědomostí a dovedností dospělé populace v oblasti funkční gramotnosti spustilo tento měsíc Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Tisková zpráva se ohlíží za projekty UNIV: Po deseti letech končí v České republice projekty UNIV, které pomohly středním školám naučit se vzdělávat dospělé a vytvořit si v tomto směru potřebné know-how. Je teď především na samotných školách, aby získaný kredit na trhu vzdělávání dospělých dlouhodobě využily.

Jaká je situace v dalším vzdělávání v České republice ve srovnání s dalšími Evropskými zeměmi? V následující tabulce naleznete rychlý obrázek porovnávající ČR s průměrem EU-15 a EU-27 v klíčových indikátorech dalšího vzdělávání.

Článek představuje některé zahraniční programy na podporu uplatnění mladých, nízko kvalifikovaných a dlouhodobě nezaměstnaných lidí. Většina z nich může inspirovat české realizátory podobných opatření, jak co se týče spolupráce veřejné správy se zaměstnavateli, tak i co do zacílení podle klíčových charakteristik účastníků.

Rozcestník