Aktuality

CIVILIA: odborná revue pro didaktiku společenských věd jsou prvním odborným recenzovaným časopisem, jehož cílem je podporovat rozvoj a kultivaci didaktik společenských věd. Zaměřuje se na obecnější, aktuální problémy teorie a
Andragogická revue je česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospělých, rozvoj lidských zdrojů a andragogiku. Časopis vydává Univerzita Jana Amose Komenského Praha a ke spolupráci na tvorbě periodika
Studia paedagogica jsou recenzovaným vědeckým časopisem vydávaným Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Studia paedagogica přinášejí původní příspěvky týkající se vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti. Jde o stati teoretického,

Rozcestník