Aktuality

Publikace reaguje na současnou demografickou situaci nejenom v České republice, ale i v ostatních zemích Evropy a celého světa. Klade si za cíl poskytnout zaměstnavatelům základní povědomí o age managementu, inspirovat je praktickými postupy, napomáhat při efektivním řízení stárnoucí pracovní síly, ale také zvýšit povědomí o přínosech starších pracovníků.

Článek Jany Brabcové je prvním ze série věnované problematice kvality ve vzdělávání dospělých, s důrazem na vzdělávání ve firmách. Autorka se zamýšlí nad tím, co by pro zlepšení kvality vzdělávání měli znát, vyžadovat a skutečně udělat obě zúčastněné strany, tedy objednatelé vzdělávání (zaměstnavatelé, potažmo zaměstnanci) a poskytovatelé vzdělávání.

Mgr. Jana Brabcová

Rozcestník