Aktuality

Stáže pro pedagogické pracovníky představují jednu z možností dalšího vzdělávání učitelů a rozvoje jejich odborných kompetencí. V rámci projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2 měli učitelé odborných předmětů a učitelé odborného výcviku středních škol možnost takovou stáž bezplatně absolvovat, nově získané poznatky z praxe implementovat do výuky a zlepšovat tak výstupní znalosti a dovednosti budoucích absolventů.

Šetření Národní soustavy kvalifikací ukázalo, že uchazeči o práci ve věkové skupině 50–65 let často narážejí na předsudky zaměstnavatelů a bývají ve srovnání s mladšími kandidáty považováni za hůře technicky či jazykově vybavené.

Rozcestník