Aktuality

Článek představuje klíčové aktivity mezinárodního projektu realizovaného v rámci OP LZZ „Implementace Age Managementu v České republice“ a popisuje jeho výstupy. Hlavním cílem projektu bylo pilotní ověření nástrojů k řešení problematiky cílové skupiny osob ve věku 50 plus na trhu práce formou implementace principů age managementu, konceptu pracovní schopnosti a nástroje na měření pracovní schopnosti Work Ability Index (WAI). Projekt byl realizován v letech 2013-2015.

Ilona Štorová

Stáže pro pedagogické pracovníky představují jednu z možností dalšího vzdělávání učitelů a rozvoje jejich odborných kompetencí. V rámci projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2 měli učitelé odborných předmětů a učitelé odborného výcviku středních škol možnost takovou stáž bezplatně absolvovat, nově získané poznatky z praxe implementovat do výuky a zlepšovat tak výstupní znalosti a dovednosti budoucích absolventů.

Rozcestník