Aktuality

Novinky z oblasti firemního vzdělávání: články, nové publikace, zajímavé akce a řada dalších informací určených nejen pro firemní vzdělavatele. Portál patří do rodiny portálů Edumenu.cz.

Nezaměstnanost absolventů VŠ je společenský problém.

Co se děje, když se budoucí absolvent obrátí na Úřad práce, co ho tam čeká a co se tam dozví? Kvalita veřejných služeb není nikomu lhostejná, proto se odborníci Ipsosu na měření zákaznické zkušenosti podívali blíže na úroveň obsluhy zákazníků Úřadu práce, ale i Call centra služeb zaměstnanosti.

V každém kraji Ipsos provedl v březnu – dubnu 2015 jednu návštěvu/ kontaktování – celkem se tedy zapojilo 14 mystery shopperů.

Rozcestník