Aktuality

Jde o oficiální stránky jednoho z operačních programů ESF na území Prahy, jehož cílem je rozvoj lidských zdrojů a zlepšení přístupu k zaměstnání. ortál nabízí jednotlivé výzvy programu a pro potenciální příjemce podpory jsou určeny pravidla čerpání financí a podávání žádostí.

Webové stránky jsou věnovány činnosti SAKV, jež se věnuje řešení aktuálních problémů školské reformy či koordinaci a sjednocování společných postupů, strategií a řešení na podporu a ochranu nových změn ve

Text nahlíží na skupinu osob ve věku 50 – 65 let z hlediska počtu lidí ve skupině, jejích vlastností, dále ekonomické aktivity starších dospělých a dalšího vzdělávání.

Klára Potočková

Článek popisuje co to je a co obsahuje Národní soustava povolání, jakým způsobem ji lze využít v praxi, co to je to Národní soustava kvalifikací, co je jejím přínosem pro český trh práce a jakým způsobem Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací spolupracují.

Holínek David, Pešková Kateřina

Národní soustava kvalifikací ve spojení s Národní soustavou povolání patří mezi významné nástroje z oblasti dalšího vzdělávání a není třeba je dlouze představovat. Diskutovat o jejich silných i slabých stránkách

Rozcestník