Aktuality

Kvalita vzdělávacího systému je v České republice velmi aktuálním tématem. Z různých úhlů pohledu, téměř jako pod drobnohledem, se na něj podívali odborníci na mezinárodní vědecké konferenci ICOLLE 2015.

Článek se věnuje využívání Národní soustavy kvalifikací z hlediska soukromé vzdělávací instituce. Autorka vyjmenovává důvody, které její společnost k využívání NSK vedly a navrhuje i možnosti, jakými by se dalo fungování systému zlepšit.

Mgr. Jana Brabcová

Rozcestník