Aktuality

Jedná se o databázi dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji. Tento portál je spravován Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje o.p.s. a jeho hlavním cílem je informovat veřejnost o vzdělávacích aktivitách
Oficiální stránky Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mají za cíl seznámit s činností a výstupy tohoto operačního programu, jenž v rámci ESF fungoval v letech 2007-2013. Portál obsahuje informace o

Jde o oficiální stránky jednoho z operačních programů ESF na území Prahy, jehož cílem je rozvoj lidských zdrojů a zlepšení přístupu k zaměstnání. ortál nabízí jednotlivé výzvy programu a pro potenciální příjemce podpory jsou určeny pravidla čerpání financí a podávání žádostí.

Webové stránky jsou věnovány činnosti SAKV, jež se věnuje řešení aktuálních problémů školské reformy či koordinaci a sjednocování společných postupů, strategií a řešení na podporu a ochranu nových změn ve

Rozcestník