Aktuality

Katalog poradců byl vytvořen jako nástroj realizace projektu Pracovní návyky s cílem jeho postupného osamostatnění a dalšího využívání na podporu kariérového poradenství v ČR. Katalogu poradců je veřejně dostupnou webovou aplikací, která umožňuje v regionech nejen řízení samotného poradenství, ale dává poradcům v jedné linii informační a supervizní podporu.

Rozcestník