Aktuality

Toto video vás seznámí s Národní soustavou kvalifikací a poznáte, jakou roli mají v Národní soustavě kvalifikací úřady práce.

NSK se promítá do rekvalifikací a přináší výhody i nevýhody. Názory zaměstnavatelů na NSK i NSP se liší podle velikosti firmy, vlastních zkušeností, ale i na základě domněnek a stereotypů.

Mgr. Martin Horák, ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Hradci Králové
Jedná se o databázi dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji. Tento portál je spravován Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje o.p.s. a jeho hlavním cílem je informovat veřejnost o vzdělávacích aktivitách

Rozcestník