Aktuality

Oficiální stránky Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mají za cíl seznámit s činností a výstupy tohoto operačního programu, jenž v rámci ESF fungoval v letech 2007-2013. Portál obsahuje informace o

Jde o oficiální stránky jednoho z operačních programů ESF na území Prahy, jehož cílem je rozvoj lidských zdrojů a zlepšení přístupu k zaměstnání. ortál nabízí jednotlivé výzvy programu a pro potenciální příjemce podpory jsou určeny pravidla čerpání financí a podávání žádostí.

Webové stránky jsou věnovány činnosti SAKV, jež se věnuje řešení aktuálních problémů školské reformy či koordinaci a sjednocování společných postupů, strategií a řešení na podporu a ochranu nových změn ve

Text nahlíží na skupinu osob ve věku 50 – 65 let z hlediska počtu lidí ve skupině, jejích vlastností, dále ekonomické aktivity starších dospělých a dalšího vzdělávání.

Klára Potočková

Článek popisuje co to je a co obsahuje Národní soustava povolání, jakým způsobem ji lze využít v praxi, co to je to Národní soustava kvalifikací, co je jejím přínosem pro český trh práce a jakým způsobem Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací spolupracují.

Holínek David, Pešková Kateřina

Rozcestník