Aktuality

Národní soustava kvalifikací ve spojení s Národní soustavou povolání patří mezi významné nástroje z oblasti dalšího vzdělávání a není třeba je dlouze představovat. Diskutovat o jejich silných i slabých stránkách

Výzkumné šetření v rámci projektu „Kooperace – Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti“ (dále jen „Kooperace“) proběhlo od října do listopadu 2014 ve všech krajích ČR. Jeho cílem bylo, kromě zjištění účasti na dalším profesním vzdělávání u vybraných skupin na trhu práce, také zmapování jejich postojů, motivací, bariér a informačních zdrojů týkajících se dalšího vzdělávání.

Výzkum AES proběhl naposledy v roce 2011 a byl proveden statistickým úřadem evropské unie (Eurostat). Ve výzkumu byli dotazování respondenti ve věku od 25 do 64 let (v ČR 18-69

Rozcestník