Rozšířené možnosti

Praktická aplikace konceptu age managementu ve firmě

Praktická aplikace konceptu age managementu ve firmě

Využívání NSK z pohledu vzdělávací instituce

Využívání NSK z pohledu vzdělávací instituce

Stáže pro pedagogické pracovníky

Stáže pro pedagogické pracovníky

Představení výstupů projektu OP LZZ „Implementace Age Managementu v České republice“

Představení výstupů projektu OP LZZ „Implementace Age Managementu v České republice“

(Ne)kvalita ve vzdělávání dospělých

(Ne)kvalita ve vzdělávání dospělých

Zahraniční přístupy k podpoře ohrožených skupin na trhu práce

Zahraniční přístupy k podpoře ohrožených skupin na trhu práce

Jak na stáž? Odpovědí je Národní katalog stáží

Jak na stáž? Odpovědí je Národní katalog stáží

Využívání diagnostických metod v kariérovém poradenství aneb jaké jsou meze diverzity kariérových poradců

Využívání diagnostických metod v kariérovém poradenství aneb jaké jsou meze diverzity kariérových poradců