Rozšířené možnosti

Vzdělávání vězňů aneb „From Walls to Doors“

Vzdělávání vězňů aneb „From Walls to Doors“

Vliv veřejných zakázek a ESF na kvalitu dalšího vzdělávání

Vliv veřejných zakázek a ESF na kvalitu dalšího vzdělávání

Aktuální vývoj rad pro rozvoj lidských zdrojů a paktů zaměstnanosti v České republice

Aktuální vývoj rad pro rozvoj lidských zdrojů a paktů zaměstnanosti v České republice

Švýcarská kvalita ve vzdělávání

Švýcarská kvalita ve vzdělávání

Work ability index a jeho praktická aplikace

Work ability index a jeho praktická aplikace

Kariérové poradenství – Můj profesní příběh

Kariérové poradenství – Můj profesní příběh

Motivace lidí se zdravotním postižením k dalšímu vzdělávání

Motivace lidí se zdravotním postižením k dalšímu vzdělávání

(Ne)kvalita ve vzdělávání dospělých - Výběr vzdělávací instituce

(Ne)kvalita ve vzdělávání dospělých - Výběr vzdělávací instituce

(Ne)kvalita ve vzdělávání dospělých - Dialog se vzdělávací institucí a příprava akce

(Ne)kvalita ve vzdělávání dospělých - Dialog se vzdělávací institucí a příprava akce

Rámec kvalifikací a soustava kvalifikací. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Rámec kvalifikací a soustava kvalifikací. Jaký je mezi nimi rozdíl?