Rozšířené možnosti

Řízení pracovního výkonu

Autor: Koubek, Josef, ISBN: 978-80-7261-116-4

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020