Rozšířené možnosti

Ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu – ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení Státní tajemník v Ministerstvu práce a sociálních věcí příslušný podle § 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o ...

MŠMT VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE ŘEDITELE/ŘEDITELKY NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení[1] ...