Rozšířené možnosti

Jak na Koopolis vyhledávat informace?

Pro jednoduchou orientaci je veškerý obsah na Koopolis členěný do tematických sekcí. Nejrychlejší cestou, jak vyhledat na Koopolis požadovanou informaci, je využití pole pro vyhledávání, které je umístěno v pravé horní části menu. Po zobrazení výsledků ...

Jak mohu k příspěvkům vkládat přílohy a obrázky?

Ke vkládání příloh a obrázků slouží tzv. Schránka. Vybraný soubor nejprve nahrajete do této schránky, která na Koopolis představuje Vaše osobní úložiště. Poté ve Schránce zaškrtnete soubor, který chcete vložit jako přílohu nebo obrázek přímo v textu. K ...

Jak vytvořím nový příspěvek?

Pro vytvoření nového příspěvku musíte být registrovaní a přihlášení. Pak si zvolte sekci, do které Váš příspěvek patří. Rozcestník Vám napoví, co která sekce obsahuje. Když vstoupíte do příslušné sekce, po kliknutí na tlačítko Vytvořit příspěvek se ...

Jak se přepínají profily?

Přepínat mezi osobním profilem a profily institucí, které spravujete, můžete kliknutím na příslušný profil po rozbalení nabídky Profil. Tu najdete v pravé horní části na jakékoliv stránce Koopolis. Postup přepínání profilů zobrazuje přiložený obrázek.

Jak mohu na Koopolis reprezentovat svou instituci?

Pokud už jste na Koopolis registrování, můžete vytvořit profil i své instituci. Profil se po vytvoření zobrazí v sekci Přehled institucí. Pro vytvoření profilu instituce použijte tlačítko Založit instituci v detailu svého osobního profilu. Po vyplnění ...

Jak mohu upravit svůj profil?

Jakákoliv úprava se provádí v detailu profilu pomocí tlačítka Editovat. Poté se otevře formulář, kde můžete doplnit nebo upravit řadu informací, jako jsou kontakt, společnost, v níž působíte, pozice v dané společnosti, Vaše webové stránky nebo osobní ...

Jak se mohou do Koopolis registrovat?

Abychom zaručili věcnou diskusi a odbornost příspěvků, funguje Koopolis na principu registrace pod svým jménem. Pokud se chcete stát registrovaným členem, můžete o registraci požádat Správce Koopolis nebo Vám pozvánku do platformy může zaslat už ...

Je nutné se pro využívání funkcí Koopolis registrovat?

Část informací v Koopolis je možné využívat i bez registrace, ale registrovaným uživatelům nabízí platforma množství funkcí a informací, které ostatním nejsou přístupné jako možnost vidět profily dalších uživatelů, přidávat do Koopolis vlastní obsah, ...

Mohu se do Koopolis zapojit a jak?

Koopolis je určená k tomu, aby její podobu a obsah tvořili samotní uživatelé. Jako registrovaní uživatelé můžete psát příspěvky do sekce Revue DV, přidávat obsah do všech částí portálu, hodnotit, zakládat diskuse nebo odpovídat na dotazy. Abychom zaručili ...

Kdo Koopolis provozuje?

Platformu provozuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Platforma vznikla jako jeden z výstupů projektu Kooperace (Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti, reg. č. CZ.1.04/2.2. ...