Rozšířené možnosti

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Výzkum KOOPERACE

Výzkum KOOPERACE

Výstup projektu KOOPERACE: Osoby samostatně výdělečně činné a další profesní vzdělávání

Autor: Michal Brož, Tomáš Kolomazník, Klára Potočková, ISBN: