Rozšířené možnosti

PSYCHOLOG / ETOPED - ODBORNÍK PRO OBLAST NÁHRADNÍ VÝCHOVNÉ PÉČE A PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLSTVÍ

Národní ústav pro vzdělávání ( www.nuv.cz ) vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Psycholog/etoped – odborník pro oblast ústavní výchovy a primární prevence rizikového chování. Do činností rozšiřujícího se oddělení spadají zejména výzkumné, metodické, ...

Encyklopedie psychologie práce

Autor: Procházka, Vaculík, Součková, Leugnerová (Eds.), ISBN:

Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života

Autor: Milan Rymeš, Ilona Gillernová (Eds.), ISBN: