Rozšířené možnosti

Encyklopedie psychologie práce

Autor: Procházka, Vaculík, Součková, Leugnerová (Eds.), ISBN:

Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života

Autor: Milan Rymeš, Ilona Gillernová (Eds.), ISBN: