Rozšířené možnosti

Alternativa 50+

alternativa-50

Postavení lidí po padesátce a reakce v oblasti veřejných politik v ČR

Autor: Bejtkovský, Jiří, et al., ISBN: 978-80-905711-1-2

Alternativa 50+

Alternativa 50+

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017