Rozšířené možnosti

PSYCHOLOG / ETOPED - ODBORNÍK PRO OBLAST NÁHRADNÍ VÝCHOVNÉ PÉČE A PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLSTVÍ

Národní ústav pro vzdělávání ( www.nuv.cz ) vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Psycholog/etoped – odborník pro oblast ústavní výchovy a primární prevence rizikového chování. Do činností rozšiřujícího se oddělení spadají zejména výzkumné, metodické, ...