Rozšířené možnosti

Zájmové vzdělávání dospělých

Autor: Šerák, Michal, ISBN: 978-80-7367-551-6

Andragogický výzkum

Autor: Průcha, Jan, ISBN: 978-80-247-5232-7

Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce

Autor: Sirovátka, Tomáš, Kulhavý, Václav, Horáková, Markéta, Rákoczyová, Miroslava, ISBN: