Rozšířené možnosti

INCOSE 2016 - International Conference on Sustainable Employability

INCOSE 2016 - International Conference on Sustainable Employability

Fleximetr

Fleximetr

Flexibilní formy práce jako forma podpory mezigeneračního učení

Flexibilní formy práce jako forma podpory mezigeneračního učení