Rozšířené možnosti

Větší šance

Větší šance

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Ipsos Mystery Snapshots sledují absolventy vysokých škol na Úřadech práce

Ipsos Mystery Snapshots sledují absolventy vysokých škol na Úřadech práce

Zahraniční přístupy k podpoře ohrožených skupin na trhu práce

Zahraniční přístupy k podpoře ohrožených skupin na trhu práce

Srovnání situace na trhu práce mezi lidmi do 25 let a lidmi nad 50 let a jejich vztahu k dalšímu vzdělávání

Srovnání situace na trhu práce mezi lidmi do 25 let a lidmi nad 50 let a jejich vztahu k dalšímu vzdělávání

Regionální seminář EPALE na téma VZDĚLÁVEJTE MODERNĚ! - JIHLAVA

Regionální seminář EPALE na téma VZDĚLÁVEJTE MODERNĚ! - JIHLAVA