Rozšířené možnosti

Milada Stalker

Milada Stalker

Závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy ("ET2020")

Závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy ("ET2020")

Zpráva o implementaci ECVET v České republice

Autor: Kolektiv autorů, ISBN: