Rozšířené možnosti

Pedagogika

Autor: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, ISBN:

Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání

Autor: Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, ISBN:

Orbis scholae

Autor: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ISBN:

Studia paedagogica

Autor: Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, ISBN:

Andragogická revue

Autor: Vydavatelství Univerzity Jana Amose Komenského Praha, ISBN: