Rozšířené možnosti

Větší šance

Větší šance

Srovnání situace na trhu práce mezi lidmi do 25 let a lidmi nad 50 let a jejich vztahu k dalšímu vzdělávání

Srovnání situace na trhu práce mezi lidmi do 25 let a lidmi nad 50 let a jejich vztahu k dalšímu vzdělávání