Rozšířené možnosti

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

How to make learning visible? Strategies for implementing validation of non-formal and informal learning

How to make learning visible? Strategies for implementing validation of non-formal and informal learning