Rozšířené možnosti

Markéta Nekolová

DVmarketa

Podpora zaměstnávání starších osob

Autor: Remr, Jiří, et al., ISBN: 978-80-7416-001-1

Celoživotní učení – Kroměříž 2016. Priority ve vzdělávání a trh práce

Celoživotní učení – Kroměříž 2016. Priority ve vzdělávání a trh práce