Rozšířené možnosti

Výzkum k postavení osob 50+ na trhu práce v ČR

Výzkum k postavení osob 50+ na trhu práce v ČR

Srovnání situace na trhu práce mezi lidmi do 25 let a lidmi nad 50 let a jejich vztahu k dalšímu vzdělávání

Srovnání situace na trhu práce mezi lidmi do 25 let a lidmi nad 50 let a jejich vztahu k dalšímu vzdělávání