Rozšířené možnosti

Pracoviště jako prostor k učení

Autor: Novotný, Petr, Benke, Magdolna, ISBN: 978-80-210-4918-5

European skills and jobs survey

European skills and jobs survey