Rozšířené možnosti

Alternativa 50+

alternativa-50

Alternativa 50+

Alternativa 50+

Andragogická revue

Autor: Vydavatelství Univerzity Jana Amose Komenského Praha, ISBN:

Celoživotní vzdělávání a priority v Jihomoravském kraji

Celoživotní vzdělávání a priority v Jihomoravském kraji

Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2010–2012

Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2010–2012