Rozšířené možnosti

Zájmové vzdělávání dospělých

Autor: Šerák, Michal, ISBN: 978-80-7367-551-6

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017